Vīzija

Ģirts Draugs

Izpilde

Jānis Krastiņš

Projektu vadītāja

Anete Jansone

Projektu vadība

Mikus Jačmenkins

Projektu vadība

Rūta Rubene

Projektu vadība

Edgars Matusevičs

Projektu vadība

Anete Braksa

Ražošanas vadītājs

Edgars Sils

Grāmatvedība

Arita Kalniņa

Galdniecības vadītājs

Edgars Kalējs

Maketēšana

Matīss Reinis

Maketēšana

Ilze Meikšāne

Ražošana

Renāte Lapa

Loģistika

Inta Freidenfelde

MYPRINT projektu vadītāja

Dita Zvirbule

Ražošana

Normunds Kazaks

Ražošana

Rūdolfs Stiebriņš

Ražošana

Jānis Vidruskis

Ražošana

Edmunds Vasiļjevs

Ražošana

Uldis Vārpiņš

Ražošana

Mairis Purens

IT

Jānis Ruska

IT

Rolands Sosnars

IT

Reinis Nartišs